Geleidelijke terugkeer naar de werkplek

Gepubliceerd op 15 mei 2020 om 14:24

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu publiceert, in samenwerking met de FOD Beleid en Ondersteuning, een brochure met aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn bestemd voor federale organisaties met het oog op een geleidelijke terugkeer van de medewerkers naar het werk, in het kader van de gezondheidscrisis van het Covid-19 Coronavirus.

Het doel blijft om de continuïteit van de openbare dienstverlening te verzekeren en tegelijkertijd de werknemers van de federale organisaties en hun klanten en partners te beschermen.

Belangrijkste aanbevelingen

- Het zoveel mogelijk toepassen van telewerk

- Maximaal gebruik van digitale toepassingen

- Afstandsonderwijs en digitaal leren

- Het gebruik van nieuwe communicatiekanalen

- Respect voor social distancing

- De toepassing van hygiëne- en veiligheidsmaatregelen

 

Deze aanbevelingen treden in werking op 4 mei 2020 en zijn van toepassing tot er nieuwe aanbevelingen worden gedaan.

Meer info lees je in de brochure op Fedweb (klik hier).