Geen staking op 28 februari, wel op 6 maart

Gepubliceerd op 25 februari 2020 om 14:24

De minister was gisteren zeer expliciet wat betreft het respecteren van de voorziene termijnen binnen de wet op het penitentiair statuut, in geval van staking. Wij hebben daarom bijkomend overleg gepleegd met onze juridische adviseurs.

Onze juridische adviseurs zijn van mening dat het voeren van een stakingsactie op 28 februari 2020, zonder een stakingsaanzegging binnen de nu geldende wetgeving, het risico inhoudt dat mensen in non-activiteit zullen geplaatst worden. Gelet op de impact van non-activiteit op de anciënniteit van een personeelslid vinden wij het onverantwoord om het personeel te vragen om op 28 februari 2020 te staken.

Vandaag zullen de drie representatieve vakbonden in gemeenschappelijk front een stakingsaanzegging doen conform de nu geldende wetgeving, om een 24 u-staking op 6 maart 2020 mogelijk te maken. De volgende dagen zullen onze afgevaardigden in de algemene comités van de drie representatieve vakbonden een stand van zaken opmaken én een beslissing nemen met betrekking tot staking op 6 maart 2020.

De minister mag dan wel denken dat hij het personeel in de gevangenissen monddood kan maken,… maar wij gaan ons daar voor alle duidelijkheid niet bij neerleggen !