Brugdagen in 2020

Gepubliceerd op 21 februari 2020 om 20:10

Omzendbrief 678 legt twee brugdagen vast voor 2020 voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt :

vrijdag 22 mei

maandag 20 juli.

De personeelsleden die volgens hun arbeidsstelsel niet werken op die dagen (4/5, loopbaanonderbreking,…) kunnen deze dienstvrijstelling niet opnemen op een ander tijdstip tijdens het jaar.