Niet akkoord met overgangsmaatregelen mutatiecycli

Gepubliceerd op 11 februari 2020 om 11:51

Op 16 januari 2020 was er een informeel overleg tussen de vakbonden en de overheid in het kader van de problematiek rond de mutatiecycli PBA.  We hebben toen nota genomen van de problemen, en onze opmerkingen overgemaakt. Vooral het gebrek aan aanwervingen verstoort de vlotte werking van de mutatiecycli, maar dit is lang niet het enige criterium.

We stonden er tevens op om antwoorden van de overheid te ontvangen, maar onder het voorwendsel dat het een informeel overleg was, werden we niet veel wijzer.

In geen enkel geval zijn de vakbonden het eens met de voorstellen van de overheid. We hebben hen enkel op hun verantwoordelijkheden gewezen. We ontkennen dan ook dat er in overleg werd beslist om overgangsmaatregelen te voorzien voor zowel de cycli in afwachting van uitvoering, als voor de toekomstige cycli. (communicatie van P&O; naar de directies en P&O; verantwoordelijken van de gevangenissen dd. 6 februari 2020)

De lokale afgevaardigden werden in het bezit gesteld van het PV van dit informeel overleg. Leden die meer info wensen, kunnen bij hen terecht.