Minister wil ziektekrediet afschaffen !

Gepubliceerd op 27 maart 2018 om 12:28

Tijdens het begrotingsconclaaf van het afgelopen weekend heeft minister Vandeput (N-VA) doen beslissen dat het ziektekrediet voor federale ambtenaren wordt afgeschaft. Het ziektekrediet wordt vervangen door 30 dagen gewaarborgd loon per jaar. Na die 30 dagen vallen ambtenaren terug op 60% van het loon.

De maatregel zal deel uit maken van een codex, een nieuw statuut voor de federale ambtenaren, die de minister op vrijdag 30 maart aan de ministerraad wil voorleggen.

Minister Vandeput (N-VA) toont zich opnieuw van zijn hardvochtige, onbetrouwbare en onverantwoorde kant.

Hardvochtig, want hij wil nu besparingen realiseren op de rug van ambtenaren die geconfronteerd worden met een ernstige ziekte. Wie het slachtoffer wordt van een kanker, hartaandoening, een zwaar ongeval, een burn-out,... zal het stevig voelen in de portemonnee. Wil de minister het mislukken van de redesign verdoezelen door botweg te snoeien bij zieke personeelsleden ?

Onbetrouwbaar, want nog vorige donderdag stelde zijn kabinet die codex kort voor aan de vakbonden. Het kabinet bevestigde toen uitdrukkelijk dat de huidige ziekteregeling behouden zou blijven.

Onverantwoord, want de regeling die de minister wil doordrukken, is nog minimalistischer dan wat geldt voor contractuelen en voor de privésector.

Eerst werd de vaste benoeming in vraag gesteld in het zomerakkoord, daarna kwam de aankondiging dat er gesnoeid zou worden in de verlofregeling en nu pakt de minister de zieken aan. Blijkbaar moeten zij mee het gat in de begroting oplossen.

Minister Vandeput kiest voor een ramkoers met zijn personeel. ACV Openbare Diensten zal de komen weken de nodige initiatieven nemen om die sociale afbraak een halt toe te roepen.