Brugdagen 2018

Gepubliceerd op 2 maart 2018 om 11:58

Gisteren heeft het Comité B vergaderd en eindelijk kregen we van het kabinet van ambtenarenzaken te horen welke de brugdagen en vrijstellingen voor 2018 zijn. Wij hadden het onderwerp al een eerste keer in november 2017 aangekaart.

Deze twee data zullen binnenkort bekendgemaakt worden : vrijdag 11 mei (de dag na de feestdag van 10 mei) en maandag 24 december (de dag vóór de feestdag van 25 december).

Wij hebben nog 30 april (de dag vóór de feestdag van 1 mei) als bijkomende dag gevraagd. Bovenop de organisatorische problemen om de dienst te verzekeren, begrijpen we niet wat de meerwaarde is voor de administratie om niet de brug te maken op 30 april. Ze verliest zo een kans om te besparen op de logistiek aangezien elektriciteit, verwarming etc. zullen moeten draaien voor een geringe bezetting.

Onze vraag zal aan de ministerraad worden voorgelegd, die de knoop zal doorhakken.