Vanaf eind januari acties

Gepubliceerd op 11 januari 2018 om 20:27

Na het Nationaal comité van ACV-Openbare Diensten Gevangenissen gisteren, heeft ACOD vandaag eveneens de voorstellen van de overheid verworpen.

Anderhalf jaar geleden sloten we met de overheid een protocol af, maar van de uitvoering ervan is nog maar bitter weinig in huis gekomen. De voorstellen die momenteel op tafel liggen zijn niet eens ondertekend en blinken daarenboven uit in vaagheid.

Samen met de collega’s van ACOD werd daarom een actieplan opgesteld :

Vanaf 29 januari 2018 is er van maandag tot en met donderdag dagelijks een werkonderbreking van twee uur. Op vrijdag 2 februari 2018 volgt dan een 24u-staking.