HOC reorganisatie Antwerpen, Merksplas & Hoogstraten

Gepubliceerd op 22 maart 2017 om 20:22

Merksplas

De oefening is in september 2016, na de grote opstand die heel wat impact heeft op de gevangenis en op het kader, gemaakt.
De directie schetst onder andere de verouderde infrastructuur, en de grote afstand tussen de verschillende blokken. Dit heeft grote gevolgen op vlak van veiligheid. De ziekenhuisbewaking en consultaties vormen eveneens een zware belasting. Wij argumenteren en pleiten eveneens het kader te verhogen. Na het nodige overleg en rijp beraad, volgt de DG het voorstel van ACV-ACOD : 320 FTE + 3 FTE buiten kader + extra 4 FTE + 2 FTE ziekenhuis. De man van Meso wordt op 0 prestaties geplaatst.

Antwerpen

De directie schetst de voordelen van de voorafname die voor 95% gelijk loopt met het voorstel van de expertengroep. Er bijven wel wat problemen, maar die zijn vooral te wijten aan de grote overbevolking en de trage instroom van nieuwe beambten.

Er is volgens ons al heel wat bijgestuurd. Het grote pijnpunt momenteel is de verschuiving van het bezoek (van ploeg naar dag). Wij vragen daarom 7 FTE bezoek, en onder andere een extra voor ziekenhuis.

Na wat voorstellen en tegenvoorstellen van ACV en ACOD kan iedereen zich uiteindelijk vinden in een kader van 264 FTE + 6 FTE structureel + 1 FTE ziekenhuis + 1 FTE magazijn.

Hoogstraten

Ondertussen is de vrouwenafdeling geopend en loopt het verhaal van de hoeve op zijn einde. De directie geeft een aantal pijnpunten weer die ze in de loop van de nieuwe organisatie heeft ervaren.

ACV en ACOD vragen extra FTE voor onder andere ondersteuning bewegingen en activiteiten, een vakman voor de drukkerij, een PA en een planner.

De DG stelt een kader van 110 FTE + 1 FTE structureel + 1 FTE ziekenhuis + 5 FTE sluiting hoeve, met een evaluatie op het einde van het jaar van een administratief kader van 117 FTE.

Het gemeenschappelijk front ACV en ACOD vraagt 2+1 en stelt een herziening voor na sluiting van de hoeve. De DG volgt gedeeltelijk en het wordt 1+1 en herziening na sluiting van de hoeve.