HOC reorganisatie Oudenaarde, Dendermonde & Beveren

Gepubliceerd op 21 maart 2017 om 22:00

Oudenaarde

De directie en vakbonden schetsen de problemen sedert de werking met een verminderd aantal posten is ingevoerd en vragen extra posten bij (onder andere : PA, controlekamer, bezoek, sectie 4, ploegchef).

De overheid stelt 2 FTE extra voor, maar we benadrukken het belang van de controlekamer en de ploegchef.

Na beraadslagen gaan we akkoord met de uitbreiding 3 FTE + 1 FTE.

Dendermonde

Momenteel zit de gevangenis onder het gerationaliseerde kader. De oefening is gevalideerd en toegepast, dus spreken we uit ervaring.

De directeur stelt dat de werkdruk op bepaalde momenten sterk verhoogd is, en deze beter moet verdeeld worden, wat de verhoging van het aantal FTE impliceert.

De vakbonden stellen dat 3+1 een goede werking voorstelt. De DG gaat mee in het verhaal en gaat akkoord voor een kader van 103 FTE + 1 FTE.

Beveren

De directie stelt dat er een aantal zaken niet werken, en vraagt versterking voor de werkhuizen en de secties, voor elk 2x 4 FTE. Wij argumenteren en vragen in totaal iets meer dan 16 FTE.

De DG biedt aanvankelijk 2+1 FTE extra, en in een finaal bod 3+1 FTE aan.

We stellen dat het toch vreemd is dat zelfs de directie heel wat meer vraagt. We vragen hoe ze de tewerkstelling gaan organiseren met het voorstel van de DG. We stellen dat we een aantal prioriteiten voor ogen hebben om een goede werking te garanderen, en komen aan minimal 203,66 FTE.

De vakbonden overleggen kort en vragen de overheid een haalbare werking uit te tekenen aan de hand van het voorstel, en dit naderhand voor te leggen voor een eventueel akkoord.