HOC reorganisatie Mechelen, Wortel & Ruiselede

Gepubliceerd op 20 maart 2017 om 22:00

Mechelen

Na de Paasvakantie wordt de telefonie op cel operationeel.

Wij argumenteren en pleiten om het kader te verhogen (vleugel B, ziekenhuis, & nacht). Na een discussie eindigen op een voor iedereen aanvaardbare uitbreiding met 3 FTE + 1 FTE ziekenhuis.

Van zodra het Veiligheidskorps in de toekomst de taak ziekenhuis op zich neemt, valt deze extra 1 FTE weg.

Wortel

Wij stellen dat er problemen zijn met het takenpakket bunker en sectie sectie 6. Wij vragen om die posten te bekleden in 2x 365 + 2 FTE ziekenhuis.
Na argumentatie en tegenargumentatie eindigen we op 2 FTE + 1 FTE ziekenhuis. Het kader wordt 147 FTE + 1 FTE ziekenhuis.

Als het Veiligheidskorps in de toekomst de taak ziekenhuis op zich neemt, zal de 1 FTE ziekenhuis wegvallen.

Ruiselede

Wij vragen 1 planner, vorming van 248 naar 365, 1 extra nacht, werkhuis van 186,5 naar 248, 2x mobiele veiligheid van 248 naar 365 en 1 FTE ziekenhuis.

Wij argumenteren dat de gemiddelde leeftijd van het personeel in Ruiselede zeer hoog is (massale verlofopname, ziekte, gebruik van rechten,…), en er een hoge tewerkstellingsgraad is.

De overheid vindt dat er wel heel veel wordt gevraagd en biedt in eerste instantie 1 FTE extra aan. Na een discussie over onder andere het specifieke karakter van Ruiselede, wordt nog een extra FTE toegekend. Dit brengt het kader van 38 FTE naar 40 FTE.