Onderhandelen, als het geloofwaardig blijft

Gepubliceerd op 24 februari 2017 om 09:14

Eind november 2016 bezorgde het kabinet van minister Vandeput belast met ambtenarenzaken de vakbonden een ontwerp-KB over de toelagen en vergoedingen van de federale ambtenaren.

Zoals gevraagd heeft elke vakbond begin januari 2017 zijn eerste opmerkingen schriftelijk meegedeeld aan het kabinet.

De overheid heeft toen voorgesteld in beperkte technische vergaderingen te werken. Dit is niet ongebruikelijk om de formele onderhandelingsfase beter voor te bereiden. Maar op die drie vergaderingen, bleven de technisch deskundigen van de administratie afwezig.

Vandaag, 22 februari 2017, hebben de vertegenwoordigers van de vakbonden met verstomming moeten aanhoren dat de vertegenwoordigers van het kabinet Vandeput de officiële onderhandelingstermijn wilden starten. Maar :

- de documenten houden nog altijd geen rekening met de opmerkingen die tijdens de technische vergaderingen werden gemaakt ;

- er is nog altijd geen aangepaste versie van het ontwerpbesluit beschikbaar. Erger nog : we kregen vanmorgen 22 februari pas een versie die op 23 december 2016 op de ministerraad werd goedgekeurd ;

- op basis van de budgettaire informatie is het onmogelijk een duidelijk beeld te krijgen van de impact van de maatregelen.

Het ontwerp dat in Comité B besproken wordt, moet het statuut harmoniseren en vereenvoudigen. Het telt 70 bladzijden, 125 artikels en schrapt 33 andere besluiten.

Het zal gevolgen hebben voor de betaling van de toelagen en de vergoedingen van meer dan 55.000 ambtenaren, waaronder de sociaal en de fiscaal controleurs en de controleurs inzake gezondheid.

Dit is een gewichtige aangelegenheid. De vakbonden begrijpen dan ook niet waarom het kabinet Vandeput overhaast te werk wil gaan.

Ook al waren de omstandigheden van de gesprekken altijd chaotisch (aangekondigde vergaderingen die de avond ervoor werden afgelast, onvolledige documentatie, geen antwoorden op onze vragen,…), wij zijn altijd vol goede wil blijven doorgaan, maar nu is ons geduld op.

Wie heeft er baat en wie verliest bij die overhaasting?