Overleg met kabinet over chauffeurs

Gepubliceerd op 10 oktober 2016 om 20:12

Naar aanleiding van de stakingsaanzegging in gemeenschappelijk vakbondsfront inzake de problematiek rond de chauffeurs, was er vandaag overleg met het kabinet.

Op het ogenblik dat het Veiligheidskorps naar Binnenlandse Zaken wordt overgeheveld zijn er voor de chauffeurs van de gevangenissen verschillende mogelijkheden :

- de chauffeurs van EPI gaan over naar de politie en behouden hun taken ;

- een vrijwillige transfert van de chauffeurs naar het nieuwe korps ;

- een ambtshalve transfert naar het nieuwe korps ;

- een terbeschikkingstelling tijdens de overgangsperiode.

Voor ACV-Openbare Diensten kan een eventuele transfert enkel op vrijwillige basis.

Voor het jaareinde komt de werkgroep opnieuw samen. Wellicht zijn er dan meer antwoorden (toekomst chauffeurs, toekomst Vorst Garage, wat met rugzak bij eventuele overgang, takenpakket, vervanging binnen de gevangenissen,…).