Resultaten onderhandelingen 21 december

Gepubliceerd op 21 januari 2015 om 19:29

Er is een akkoord met de Minister van Pensioenen en de inspecteur van Financiën. De Minister engageert zich om het voorstel te verdedigen bij de Minister van Ambtenarenzaken en Begroting.

Rationalisatie :

Er is een akkoord over een voorafname van de flexipremie en de 8u-werkregeling. Bewaking, technische diensten en ook alle verpleegkundigen vallen onder deze regeling. Deze laatste groep was voor ACV-openbare diensten een breekpunt.  We blijven ijveren voor een 8u-regeling voor iedereen !

In totaal zullen er meer dan 100 statutaire wervingen gerealiseerd worden, waarvan 54 in de bewaking.

Ze gaan de tekorten in de budgetten voor de kledij bijpassen.

De mutatieronde voorzien voor 1 februari zal gefaseerd uitgevoerd worden.

ACV- openbare diensten wenst iedereen te bedanken voor de steun die we gekregen hebben op 18 december.

Door jullie steun hebben we bovenstaande resultaten kunnen behalen.