ACV duwt deur naar oplossingen open

Gepubliceerd op 17 december 2014 om 11:08

De laatste maanden waren voor de gevangenissen op zijn minst bewogen te noemen.  Eerst was er de heisa rond de bevordering en verloning van de PBAP’s, maar doordat ACV-Openbare Diensten kort op de bal speelde, kwam men op korte termijn tot een oplossing.

Het alarmerende bericht dat men alle contracten aflopend op het einde van dit jaar niet meer zou verlengen, konden we eveneens haast onmiddellijk counteren. Alle contracten van bepaalde duur zijn verlengd met 3 maanden. Wij beseffen wel dat dit niet lang is, maar geef ons wat tijd om naar een definitieve oplossing te zoeken.

Tegen de oefening van de overheid “anders werken”, met bijhorende besparingen, voerden wij als enige vakbond op 16 december actie. Op diezelfde dag werd er onderhandeld met het kabinet en met de minister.

Het resultaat is dat de nota “anders werken” naar de “prullenmand” werd verwezen en dat de besparingen zullen gebeuren via natuurlijke afvloeiingen. Er zal bij een eventuele andere manier van werken niet worden geraakt aan de premies en vergoedingen van de beambte.

Het probleem van de overbevolking is voor Minister Geens een prioriteit. De 300 leegstaande cellen moeten worden gebruikt en het geld dat men kan recupereren met de eventuele vroegtijdige sluiting van Tilburg moet worden geïnvesteerd in aanwervingen.

Er zullen zeven werkgroepen worden opgericht en elke laatste vrijdag van de maand zal er daarover met de Minister overleg zijn.

1. Rugzak en absenteïsme

2. Verlof voorafgaand aan het pensioen

3. Protocol 351 evaluatie en minimumbezetting

4. Rationalisatie, modernisering, werkmethode, re-integratie gedetineerden Tilburg

5. Opleiding personeel terugkeer naar 6 maanden opleiding

6. Contracten bepaalde duur

7. Veiligheidskorps

De problemen zijn hiermee natuurlijk niet van de baan, maar we hebben ze nu wel kunnen aankaarten. We hebben de besparingen kunnen minimaliseren en we hebben ons voldoende tijd gekocht om straks tot oplossingen te komen.