ACV, ACOD, CSOA & SLFP tekenen voor akkoord

Gepubliceerd op 30 mei 2016 om 20:40

Vandaag was er opnieuw een Sector III vergadering met Minister Geens. De Franstalige socialistische vakbond CGSP wenste niet op de uitnodiging in te gaan en stuurde haar kat.

Het ultieme protocol van vorige week werd er door de overheid ter ondertekening voorgelegd. ACV-Openbare Diensten, ACOD en beide liberale vakbonden, VSOA en SLFP, tekenden voor akkoord. De minister betreurt dat CSC en CGSP het akkoord niet hebben ondertekend. “Maar de deur blijft openstaan”, zei hij.

Minister Geens stelt dat het akkoord telt voor het hele land, en dat er ook voor het Zuiden zal geworven worden.

In de gevangenissen waar de staking nog wordt voortgezet, zal een cateringbedrijf drie maaltijden per dag voorzien. “Op die manier komt er voor het personeel dat zich tot nu toe bezighield met de maaltijden tijd vrij om de gevangenissen eens goed te poetsen en proper te maken”, verklaarde Geens. Hij stelt tevens de noodzaak om zo snel mogelijk in gang te schieten om de engagementen uit het protocol te realiseren.