Verbazend : 2 nieuwe eisen

Gepubliceerd op 28 mei 2016 om 12:59

Na weken van (moeilijk) overleg en onderhandelen stellen we tot onze grote verbazing vast dat onze Franstalige collega’s plots met twee extra eisen op de proppen komen.

1. Dossier zware beroepen

Tot nader order hebben wij nog altijd ons eigen systeem : VVP, met daaraan de premie 55+ gekoppeld. Een eigen systeem die trouwens door alle vakbonden werd ondertekend.

De discussie rond het dossier zware beroepen dient niet eens met minister Geens te worden onderhandeld. Hij, noch zijn kabinet, zijn hierover bevoegd. Deze materie dient op comité A te worden behandeld en niet op een Sector III.

Uiteraard volgen wij wel met de nodige aandacht de discussie rond de zware beroepen (die pas wordt afgerond tegen eind 2018), maar zolang ons VVP-systeem interessanter is, blijven we voor VVP kiezen.

Wij vragen ons luidop af of we bereid zijn alles te verliezen. Ons meer interessante VVP en onze premie 55+ ?

2. Dossier ziektekrediet

Een tijdje geleden dropte minister Vandeput een bom met zijn uitspraken rond het opsparen van het ziektekrediet. Dit sloeg op ALLE ambtenaren die IN DE TOEKOMST zouden worden aangeworven.

Deze materie is, net zoals het dossier zware beroepen, geen bevoegdheid van minister Geens. Daarenboven zijn de onderhandelingen hierover niet eens opgestart !

Wij vragen éénieder uitdrukkelijk zich te houden aan de punten die momenteel ter tafel liggen en niet met nieuwe eisen, die niet eens de bevoegdheid zijn van een sector III, op de proppen te komen !