De ultieme tekst van de overheid

Gepubliceerd op 25 mei 2016 om 19:42

Op het overleg van vandaag, 25 mei, werd door de overheid een ultieme tekst voorgelegd. Hieronder een opsomming van de inhoud :

• De aanwerving van 480 statutaire FTE’s (waarvan 386 PBA’s).

• De opvulling van de kaders tot 7075 FTE’s.

• De bevriezing van elke besparing op het vlak van personeel in 2016.

• De één-op-één vervanging wordt in 2017 verder gezet tot dat er 480 FTE zijn aangeworven om effectief 7075 FTE te bekomen.

• Het definitief toekennen van een flexibilteitspremie van €3,00 per uur (geïndexeerd : €4,82 voor het personeel van de gevangenissen die de nieuwe werkmethode toepassen.

• Verhoging van de nachtprestaties naar €3,00 (€4,82 geïndexeerd).

• Het terugdringen van de overbevolking tot 10.000 gedetineerden.

• Verbetering van de gevangenisinfrastructuur door een versnelling van de onderhoudswerken.

• De voortzetting van de oefening anders werken, in overleg en op vrijwillige basis.

• Driemaandelijkse opvolging van de evolutie van de aanwervingen, overbevolking en de werken.

• Midden 2017 zal er worden overgegaan, inrichting per inrichting, tot een evaluatie van het kader en dit in functie van het resultaat van de verschillende overeengekomen processen (aanwerving, impact op het kader van de vertrekkers van nu tot 2019, overbevolking, stand van zaken infrastructuurwerken en de stand van zaken ivm anders werken).

• Versnelde realisatie van randvoorwaarden voor de inrichtingen die kiezen voor anders werken.