Overleg van 23 mei 2016

Gepubliceerd op 23 mei 2016 om 21:07

Als vervolg op de nieuwsbrief van afgelopen weekend, en na het overleg van maandag 23 mei 2016, omvat het voorstel van de Minister volgende elementen :

• Opvulling van de kaders tot 7075 FTE’s.

• Aanwerving van 480 FTE’s waarvan 386 PBA’s.

• Terugdringen van de overbevolking richting 10.000 gedetineerden.

• Definitieve toekenning van een flexibilteitspremie van €3 per uur (geïndexeerd : €4,82). Dit is enkel voor de gevangenissen die anders werken en voor alle beroepscategorieën.

• Verhoging van de nachtprestaties naar €3 (€4,82 geïndexeerd).

• Trimesterieel evaluatie van de aanwervingen, de overbevolking en de werken.

• De voortzetting van de oefening anders werken, in overleg en op vrijwillige basis.

• Verbetering van de gevangenisinfrastructuur door een versnelling van de onderhoudswerken.

• Versnelde realisatie van randvoorwaarden voor de inrichtingen die kiezen voor anders werken.

Woensdag 25 mei is er opnieuw overleg gepland.