ACV & VSOA doen niet mee !

Gepubliceerd op 16 december 2015 om 12:51

ACOD kondigde aan de intentie te hebben om tussen Kerst en Nieuwjaar te staken...  Het nationaal comité van ACV-openbare diensten Gevangenissen besliste eerder al, op 9 december, om geen actie te voeren tussen Kerst en Nieuwjaar.

Met een actie tijdens deze periode tref je alleen maar de politie (die zelf al onderbemand is), het eigen personeel (verlofplanning wordt in de war gestuurd & financieel verlies), en de gedetineerden.

Zowel de politie als de gedetineerden, noch het eigen personeel treffen immers schuld aan de besparingen van de overheid.

Zowel ACV-Openbare Diensten als VSOA wensen zich dan ook openlijk te distantiëren van deze door ACOD aangekondigde eventuele acties in de gevangenissen.

Zo ga je niet met mensen om, niet met de politie, niet met de gedetineerden, niet met eigen personeel !

Deze mensen hebben ook recht op een normaal eindejaar. Onder andere om deze reden, en ook omdat staken tijdens deze periode alleen maar de karikatuur van de stakende cipier bij de publieke opinie bevestigd, besloten wij om tussen Kerst en Nieuw niet tot actie over te gaan.

ACV Openbare Diensten & VSOA zullen deze acties noch steunen, noch erkennen.