Info van het overleg (15/12)

Gepubliceerd op 15 december 2015 om 17:29

Vandaag was er overleg met de overheid...

VVP :

De politieke overheid stelt zich garant dat het KB tegen eind januari 2016 zal ondertekend zijn. Een KB weliswaar aangepast aan de nieuwe pensioenwetgeving.

Rationalisering :

De gevangenissen waar een akkoord kan bereikt worden op het plaatselijk BOC kunnen een voorafname doen op de eigenlijke oefening. Flexipremie en 8u-regeling kan dan worden ingevoerd. Er moet een aanpassing komen aan het MB – onregelmatige prestaties. De politieke overheid stelt zich garant dat de flexipremie met terugwerkende kracht zal uitbetaald worden (februari–maart 2016). Wij vragen de 8u-dag prestatie en flexiepremie voor alle personeelscategorieën – niet bespreekbaar voor de overheid.

Aanwervingen :

Naast de 20 statutaire aanwervingen die momenteel lopende zijn zullen er nog 52 aanwervingen gebeuren. 5 contractuelen kunnen statutair worden aangeworven (komen bovenop de 20). Bij de andere personeelscategorieën zijn eveneens aanwervingen voorzien. Dit zou een jaarlijks terugkerende procedure worden om zo ook de mutaties te deblokkeren.

Kledij :

Budget is onvoldoende. Fiche zal worden bedeeld in februari 2016. Er zal zo snel als mogelijk worden besteld, maar er moet verder worden gezocht naar een structurele oplossing (wijziging kledijfiche ?).

Maaltijdcheques :

Momenteel niet bespreekbaar voor de overheid maar kan eventueel op een latere onderhandelingsmoment. Voor ACV- Openbare Diensten is dit een heel belangrijke eis. Wij betreuren dat we hierin alleen staan, maar laten dit dossier niet los.

Verpleegkundigen :

Voor ACV–Openbare Diensten is het statutariseren van de geslaagden in het wervingsexamen een breekpunt. De overheid heeft de intentie om aan onze vraag te voldoen. Momenteel is er overleg bezig over een overdracht van werkingsmiddelen naar personeelskosten om deze aanwervingen mogelijk te maken. Dit is en blijft voor ons een breekpunt.