Bericht ter info

Gepubliceerd op 11 september 2015 om 19:00

Hieronder vind je ter info een bericht van de regionale directeur :

Tijdens onze bezoeken aan de inrichtingen krijgen we feedback van de personeelsleden dat er veel onrust heerst over het voorgestelde dienstrooster waarbij 3 weken gewerkt wordt en één week thuis is voorzien.

In antwoord op een vraag naar meer garanties op verlof en afbouw van rugzak werd bovenstaand systeem voorgesteld als een mogelijke opportuniteit. Ik wil echter benadrukken dat de keuze van dit dienstrooster geen breekpunt is en mag zijn om tot een akkoord te komen inzake de besparing en anders werken. M.a.w het is geen must om in dit systeem in te stappen. Wel blijft het een bekommernis, enerzijds om een systeem te ontwikkelen waarbij verlof maximaal kan gegarandeerd worden en anderzijds om de rugzak maximaal af te bouwen. In die zin moet in elke inrichting bekeken worden hoe, conform ons voorgesteld model, rugzak,feestdagen en verlofdagen kunnen ingepland worden.