ACV vraagt uw mening

Gepubliceerd op 10 september 2015 om 20:19

Rationalisatie : voorstel overheid

Er zal gewerkt worden met veiligheidsposten (6-14/14-22 en 22/6) zoals nu het geval is. Daarnaast komen er flexibele posten van 8 uren. Er is maar één uur regime meer nl. 8 uren. De vroegere posten van 8u30 worden omgeschakeld naar 8u.

Diensten die beginnen voor 12u00 krijgen 2 uren forfaitaire prestaties. Diensten die beginnen na 12u00 krijgen 4 uur forfaitaire prestaties. 12u00 is dus de breuklijn. De prestaties zijn forfaitair wat dus ook betekent dat bij het nemen van overuren de prestaties toch gegarandeerd blijven. De nachtprestaties blijven behouden.

De flexibele regimeshiften zullen bepaald worden per inrichting en kunnen dus zeker verschillen. De veiligheidsprocessen zullen worden aangepast (bv. nacht). Er zal enkel nog moeten gecontroleerd worden bij gedetineerden met veiligheidsproblemen of die suïcidaal zijn.

De bedoeling is om een basismodel uit te werken dat gangbaar is voor alle gevangenissen, maar met uitzonderingen bepaald in de methodologie. Er zal zoveel als mogelijk gevraagd worden naar vrijwilligers voor de flexibele diensten. Er is geen enkel loonverlies.

Aanpak :

Er zal een stuurgroep worden samengesteld die de criteria moeten vast leggen. Een aantal criteria die meespelen zijn de aard van de inrichting (arresthuis,...) infrastructuur, mobiliteit, soort gedetineerden,… Met dit vast gegeven gaat men naar de inrichtingen (twee per week ?) om te bekijken hoe het regime kan aangepast worden aan het beschikbaar personeel. Er zal een oproep komen voor vrijwilligers (iedereen kan zich kandidaat stellen) om mee te werken in de stuurgroep.

Shiftpatroon : 3 weken werken – 1 week gegarandeerd thuis. In de 36u week is dat 7 dagen, in de 38u-week 6 dagen. Men kan niet anders dan rustdagen en verlof (1 dag) in plannen. Men kan ook verlof inplannen vanuit de rugzak. Niemand zal verplicht worden om in te stappen. Mensen die instappen hebben de garantie van de 6 of 7 dagen thuis na drie weken werken en dat gedurende volledige jaar.
Mensen die niet instappen, plannen dus geen dag verlof in en kunnen deze nemen naar eigen keuze, echter zonder de garantie. De beslissing om in te stappen of niet kan jaarlijks gebeuren maar kan nog besproken worden.

Het verlof systeem van de DG dat er op elke dag een aantal dagen verlof moeten gegarandeerd blijven, blijft bestaan. Er kan natuurlijk gewisseld worden. Er is zeker nog wat onderhandelingsmarge. De resultaten worden voorgelegd op de plaatselijke BOC.

Indien u opmerkingen of bemerkingen heeft, willen wij die graag horen. U kan ze kwijt op info@acv-gevangenissen.be