Aanvulling verslag overleg 8 september

Gepubliceerd op 9 september 2015 om 19:58

Kledij :

De schoenbons worden geleverd, maar met een maximum van 1 bon per persoon. De punten zullen wel worden teruggestort. De gewone schoenen zullen worden geleverd, maar met voorrang aan het nieuw personeel.
Er is blijkbaar nog heel wat stof voorhanden om uniformen te maken ? Enkel de interventiebroeken kunnen niet geleverd worden. Er is een vergadering van de kledijcommissie op 30 september 2015.

VVP :

Alle aanvragen tot het einde van dit jaar zullen worden goedgekeurd. Voor de aanvragen van 2016 zullen de dossier individueel bekeken worden. De nieuwe pensioenwet is verschenen op 21 augustus 2015 en VVP zal deze wet volgen. De premie 55+ blijft bestaan. Er is een akkoord met pensioenen, maar nog niet met budget. Ik verwijs ook naar de omzendbrief die werd verstuurd.

Het Absenteïsme :

Dit stond gisteren wel niet op de agenda, maar ACV- Openbare diensten vraagt een financiële tegemoetkomen per gewerkte dag en dit voor alle personeelsleden. ACOD vraagt een verhoging van de prestaties van €2,50 naar €3,00.