Dure en halfslachtige oplossingen voor Justitiepaleis

Gepubliceerd op 11 juni 2015 om 19:06

Op 9 juni 2015 vergaderden de vakbondsvertegenwoordigers van het veiligheidskorps op het kabinet van Justitie over de problematiek van het justitiepaleis van Brussel en het toekomstige statuut van de personeelsleden van het veiligheidskorps.

Naar aanleiding van de problemen die regelmatig opduiken in het justitiepaleis van Brussel, vinden de vakbonden dat het personeelskader van het veiligheidskorps niet volstaat om de opgedragen taken te vervullen. We betreuren dat een beroep wordt gedaan op een privébedrijf om in te staan voor de scanner aan de ingang. Dit kost justitie 32.000 euro voor 5 weken met 4 personen. Volgens ons mag de privésector enkel ingeschakeld worden voor heel beperkte, niet verlengbare termijnen.

In verband met het toekomstige statuut van het veiligheidskorps heeft de vertegenwoordiger van het kabinet van minister van Justitie Koen Geens verklaard dat de overheveling van het veiligheidskorps naar de politie een mogelijkheid zou kunnen zijn. Dit is opmerkelijk, aangezien op de vorige vergadering de minister zelfd gezegd had dat de mogelijkheid van een overheveling naar de politie niet voorzien was. De vakbonden zijn hier volledig tegen.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront vraagt om zo snel mogelijk ontvangen te worden door de minister van Justitie om duidelijkheid te scheppen over de toekomst van het veiligheidskorps.