Overleg stakingsprotocol en rationalisatie

Gepubliceerd op 23 juni 2015 om 15:43

Op 22 juni 2015 bespraken de vakbonden en de overheid het stakingsprotocol 351 in een werkgroep. De overheid legde een nieuwe tekst voor, maar we kunnen hierover enkel een akkoord geven na consultatie van de basis.

In de voorgelegde nota blijven voor ACV-Openbare Diensten nog discussiepunten. Zo staat er bijvoorbeeld nergens vermeld dat rusten en verloven bij stakingen worden gerespecteerd. De overheid wil tevens een minimumdienst opleggen, maar zegt wel niet wie dit moet uitvoeren. Op onze vraag of er personeel zal worden opgevorderd, antwoordt de overheid dat ze bij elke actie vrijwilligers zullen ronselen die niet gepland zijn om te werken en dit met een premie. Personeelsleden die wel gepland zijn om te werken zouden die premie dan weer niet krijgen.

Dit is voor ons een brug te ver en ondermijnt het stakingsrecht.

In een andere werkgroep werd het voorstel “anders werken” door de regionale directie toegelicht.

De zogenaamde foto van de verschillende inrichtingen zal via een stuurgroep onder de loep worden genomen, om zo de besparingsmogelijkheden vast te leggen. Wij zullen de kaderberekening met argusogen volgen en het kan voor ons niet dat gevangenissen die reeds grote inspanningen hebben gedaan, opnieuw het slachtoffer worden van de besparingswoede.

Het verplicht inplannen van verlof ligt voor ACV-Openbare Diensten heel moeilijk en we vragen tevens om rekening te houden met de impact op het sociale leven bij wijziging van shiften en het mobiliteitsprobleem dat deze wijzigingen meebrengen.

Om het geldelijke verlies te compenseren stelt de overheid maaltijdcheques van €6 voor (waarvan €1,09 voor rekening van het personeelslid). Omdat er zo meer verloren dan gewonnen wordt, vragen we geen maaltijdcheques, maar een compensatie van €10 per dag.

Voor ACV-Openbare Diensten is wat nu op tafel ligt onvoldoende om verder te discussiëren. De overheid vroeg om onze voorstellen rond compensaties over te maken, en legt een volgende vergadering vast op 8 september 2015