Wijziging verlofbesluit van 19 november 1987

Gepubliceerd op 23 juli 2013 om 11:19

Het recht op loopbaanonderbreking voor verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid is versoepeld met kort zorgverlof bij hospitalisatie van een minderjarig kind.

Het KB van 12 juli 2013 zorgt ervoor dat het personeelslid voor bijstand of verzorging van een minderjarig kind, tijdens of vlak na de hospitalisatie van het kind als gevolg van een zware ziekte, zijn loopbaan voortaan volledig kan schorsen voor een week, aansluitend verlengbaar met een week.

Dit kort zorgverlof is ook van toepassing bij hoven en rechtbanken.

Zware ziekte : elke ziekte of medische ingreep die door de behandelende geneesheer wordt beoordeeld dat elke vorm van sociale, familiale of psychologische bijstand of verzorging nodig is.

Principes :

Het verlof wordt toegekend voor een week, aansluitend is een verlenging met een week mogelijk.

Het is van toepassing op het personeelslid die ouder is in de eerste graad van het zwaar ziek kind en ermee samenwoont of het personeelslid die samenwoont met het zwaar ziek kind en belast is met de dagelijkse opvoeding. Indien deze niet in de mogelijkheid zijn dit verlof op te nemen kan een personeelslid in de eerste graad van het zwaar ziek kind en niet ermee samenwoont het verlof bekomen. Indien voorgaande personen niet in de mogelijkheid zijn het verlof op te nemen kan een personeelslid in de tweede graad voor het zwaar ziek kind zorgen via dit verlof.

Volledige schorsing van de beroepsloopbaan

Aanvraag aan de overheid, minstens 3 maand voor aanvang, een attest van de behandelende geneesheer moet worden toegevoegd.
Bij onvoorziene omstandigheden kan deze aanvraagperiode worden ingekort.

Het bewijs van hospitalisatie moet worden geleverd door het betrokken ziekenhuis.