Premie pro rata bij 55+

Gepubliceerd op 6 mei 2011 om 11:34

In het kader van Protocol 340, punt 3e (mei 2009 en alleen voor akkoord getekend door ACV openbare diensten !) verscheen op 6 mei 2011 een KB van wijziging van het KB Verlof Voorafgaand aan het Pensioen in het Belgisch Staatsblad.

Dit KB regelt de pro rata uitbetaling van de jaarlijkse toelage van € 2.500 voor de personen die ouder zijn dan 55 jaar en niet met Verlof Voorafgaand aan het Pensioen gaan.

Voor alle duidelijkheid deze premie wordt toegekend aan het statutair personeel dat tot de categorieën behoort die aanmerkingen komen voor het VVP.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2009 (!) en zal dus retroactief moeten uitgevoerd en uitbetaald worden !