Toelage 55+

Gepubliceerd op 12 februari 2004 om 16:01

In een poging om druk te zetten op de overheid/regering inzake de toelage van EUR 2.500 voor 55-plussers willen wij twee acties ondernemen.

- 1 : Een schrijfactie van de personen die ouder dan 55 jaar zijn, voltijds werken, doch die géén 20 jaar anciënniteit hebben. Zoals je wel zult weten hebben deze mensen de toelage niet uitbetaald gekregen.

U kunt een standaardbrief hier  downloaden en deze versturen naar de minister. (Hierbij sluiten wij ons aan bij de schrijfactie van het ACOD).

- 2 :  Door deze actie willen we bewijzen aan de minister (& de rest van de overheid) dat ons standpunt (mn dat iedereen van boven de 55 jaar die voltijds werkt, recht op deze toelage heeft!) het enige juiste is!

Bedoeling is om per gevangenis minimum 5 advocaten te vragen onze 'enquête in te vullen.  Dit na het lezen van het KB  in bijlage.

Advocaten moeten immers toch wel wat wachten op hun cliënt ....

Mocht u nog andere personen kennen (politici, professoren, e.d.....) die hun mening willen geven, spreek hen aan & vraag hen het formulier in te vullen!!
Alle hulp is welkom en nodig.

Let wel hun naam en functie (hoedanigheid) moet (duidelijk leesbaar) ingevuld zijn.