Namiddagploeg legt het werk neer

Gepubliceerd op 19 mei 2004 om 16:07

Op 13 mei is de voltallige namiddagploeg van de Brugse gevangenis in staking gegaan.  De voornaamste eisen zijn :

- Een extra personeelslid in de nachtploeg bij M2.

- De correcte toepassing van de verlofregeling op de vrouwenafdeling.

- Stopzetting van de pesterijen.

- Geen verantwoordingen gebaseerd op verklaringen van gedetineerden.

- De aansprakelijkheid in de werkplaatsen.

- Problematiek omtrent onbetaald verlof.  

Sindsdien zijn er enkele prikacties geweest, waarna een algemene staking volgde.  

Morgen, 20 mei 2004, wordt er verder gestaakt, doch zonder piket van het gemeenschappelijk vakbondsfront.