e-comm : verlenging Rosettacontracten

Gepubliceerd op 22 januari 2021 om 17:17

Als je aangeworven bent met een startbaanovereenkomst (Rosettacontract) en je bent 26 jaar geworden in 2020, of je wordt 26 in 2021, kan je arbeidsovereenkomst verlengd worden.  Deze verlenging is echter beperkt tot de dag vóór je 27ste verjaardag en op voorwaarde dat die dag voor 31 december 2021 valt. Je moet ook een gunstige evaluatie ontvangen hebben.

Tip voor contractuelen met een startbaanovereenkomst (Rosetta)

In de e-comm (FOD Justitie) van januari adviseren ze je om de nodige stappen te nemen om in aanmerking te komen voor een statutaire functie.  Na enkele maanden, of zelfs jaren bij Justitie te hebben gewerkt, heb je ervaring opgedaan die niet alleen nuttig is voor de organisatie, maar ook voor jezelf.  Het is dit soort talent dat onze overheid nodig heeft om te kunnen groeien als essentiële overheidsdienst.  Verzilver je ervaring en zorg ervoor dat je bij Justitie kunt blijven.

Contacteer het expertisecentrum Personeelsbewegingen als je één of meerdere Selorexamens hebt afgelegd en/of als je opgenomen bent in een wervingsreserve. Zo kunnen ze bekijken hoe ze je verder kunnen helpen.

Nog vragen ?  Stuur een e-mail naar: selectiedienst.CA@just.fgov.be