Mutatie-oefening medische graden

Gepubliceerd op 22 januari 2021 om 16:53

Het Actieplan van DG EPI verduidelijkt het kader van de medische graden, en laat ook toe om bijkomend personeel in deze graden aan te werven.  Voorafgaand aan deze statutaire aanwervingen wordt een mutatie-oefening georganiseerd, voor de medische graden Ergo, Opvoeder, Psy en PTD zorg.

De foto die zal toelaten om de rangschikking te realiseren per graadanciënniteit, dienstanciënniteit en leeftijd, zal genomen worden in EPIMUT op datum van 01/03/2021 om 23u59.

De statutaire en contractuele personeelsleden kunnen aan deze oefening deelnemen, wetende dat bij identieke rangschikking voorrang wordt gegeven aan de statutairen.

Hoewel alles in het werk gesteld wordt om de aanwervingen zo snel mogelijk te realiseren, kan de overheid geen enkele datum van uitvoering van de mutaties vooropstellen.  Het lijkt niettemin redelijk om deze bewegingen te voorzien eens de indiensttreding van de nieuwe personeelsleden uitgevoerd is.