Telewerkvergoeding

Gepubliceerd op 26 januari 2021 om 12:34

Als je functie het toelaat, is telewerk verplicht. Maar thuiswerk brengt extra kosten mee (elektriciteit, water, verwarming, schoonmaak,…) die gewoonlijk ten laste zijn van de werkgever.

De administraties hebben in 2020 bespaard op de onderhoudskosten van de kantoren, maar ook op posten zoals de verplaatsingskosten voor het woon-werkverkeer.  ACV Openbare Diensten wil dat de personeelsleden die sinds maart 2020 verplicht thuiswerken, daar zo snel mogelijk correct voor worden vergoed.

In december 2020, heeft ACV Openbare Diensten uitdrukkelijk aan de minister van Ambtenarenzaken, Petra De Sutter, een corona-telewerkvergoeding gevraagd. Ze heeft redelijk positief op onze vraag gereageerd, maar een onderhandeling over dat punt is er nog altijd niet geweest. Dat terwijl er wel een onderhandelingsdossier aan de vakbonden wordt voorgelegd over een structurele regeling van het telewerk na de coronacrisis.

Om extra druk uit te oefenen, roepen we je op om ook een mailtje te sturen naar het kabinet van Ambtenarenzaken. Dat kan je doen door op deze link te klikken. Je moet enkel nog je naam toevoegen onderaan het mailtje.

Aarzel niet om contact op te nemen met je afgevaardigde om je standpunt toe te lichten.

Als ACV-lid en federaal ambtenaar werkzaam in een gevangenis kreeg je maandag bovenstaande Fedmail in je mailbox.
Let wel dat er voor gevangenispersoneel meestal "bijzondere instructies" gelden