Wat met mutaties PBA ?

Gepubliceerd op 27 januari 2021 om 10:31

Wat mutaties betreft onderscheiden de aanvragen voor de graad van PBA zich van de andere graden.  Mutaties kunnen via de applicatie EpiMut worden ingediend. 

De aanvraag kan, zolang ze niet is voldaan, gewijzigd of geannuleerd worden. Indien men de mutatie niet heeft gekregen dan blijft de aanvraag geldig voor het lopend kalenderjaar. Indien je nog steeds in interesse hebt om te muteren vergeet dan niet om je aanvraag in het nieuwe kalenderjaar opnieuw in te dienen.  Bij een ingewilligde mutatie kan een nieuwe aanvraag pas bij aankomst in nieuwe inrichting.  De klassieke mutatieregels inzake rangorde gelden: graadanciënniteit, dienstanciënniteit, leeftijd.

Omdat onze overheid voorlopig geen mutatieoefening gemaakt heeft, hebben ze EpiMut niet "leeg gemaakt".

Dit wil dus zeggen dat in vorig kalenderjaar (2020) aangevraagde mutaties zijn blijven staan.  Betrokkenen hoeven hun mutatie dus niet te hernieuwen.  Al kan het natuurlijk nooit kwaad EpiMut eens te checken.