Syndicale premie 2023

Gepubliceerd op 11 februari 2023 om 20:47

Voor eind maart ontvang je van jouw werkgever het formulier om de vakbondspremie te bekomen.  Je bezorgt het ons best via een afgevaardigde van jouw werkplaats (of deponeert het in de ACV-brievenbus op de werkvloer).

Wat moet ik doen ?
Gelieve je gegevens te controleren en eventueel correcties te vermelden. Het formulier dien je nog aan te vullen met je rekeningnummer, de datum, de
vermelding gelezen en goedgekeurd en je ACV-lidnummer of rijksregisternummer.
Wanneer ?
Bezorg ons het ondertekende originele papieren formulier vóór 1 juli 2023 (bij voorkeur via jouw ACV-afgevaardigde).  Gekopieerde, ingescande, digitale versies worden NIET aanvaard !
Niets gekregen ?
Indien je van je werkgever op 31 maart 2023 nog geen formulier ontving, verwittig je het secretariaat.  ACV doet dan het nodige om een duplicaat aan te vragen en dit uit te betalen.

Hoeveel ?

Indien je het voorgaande jaar een volledige bijdrage betaalde, ontvang je €90 syndicale premie.