Rosetta in de gevangenis : de oplossing ?

Gepubliceerd op 16 februari 2021 om 12:09

De FOD Justitie laat sinds maart 2018 de aanwerving van Rosetta's toe als penitentiair bewakingsassistent. Dat terwijl de nieuwe penitentiaire wet beloofde om de statutaire tewerkstelling te garanderen en de opleiding te versterken. Het voorwendsel dat toen werd gebruikt was de moeilijkheid om aan te werven voor de opening van de gevangenis van Beveren. 

Vandaag tellen we ongeveer 200 startbaanovereenkomsten in de verschillende gevangenissen van het land. Natuurlijk juichen we toe dat jongeren de kans krijgen om een contract in de wacht te slepen. Toch kunnen we niet verzwijgen dat die contracten niet afgestemd zijn op de functie, ook al leveren sommigen goed werk.

Het is onaanvaardbaar is om een jongere met maar vijf dagen opleiding op het terrein los te laten terwijl een statutair één jaar lang wordt begeleid door een opleidingscentrum.

Ook de aanwerving op zich wordt in vraag gesteld. Elke instelling die een Rosetta kan aanwerven, autonoom de procedures kan bepalen. Sommigen richten zich tot de VDAB, anderen gebruiken Facebook, werken via de website van de FOD Justitie of via mails aan de personeelsleden die al in de instelling werken. Het is al gebeurd dat een kandidaat na het mondeling examen ongeschikt wordt bevonden voor gevangenis X, maar wel aan de slag kan in gevangenis Y, en dat binnen de maand en na hetzelfde examen.

Wij hebben de indruk dat dit systeem statutaire betrekkingen verloren doet gaan en dat het grootste probleem, de aanwervingen door Selor, op die manier wordt verhuld. De FOD Justitie neemt bovendien die Rosetta nog op in de personeelstabel om het nijpend personeelstekort te verbergen.

Tot slot moeten we ook nog vaststellen dat die aanwervingen voorrang krijgen op de statutaire betrekkingen (want ze zijn gemakkelijker en sneller) en roet in het eten komen gooien van de mutatieregeling. Veel personeelsleden die in Brussel werken, krijgen geen mutatie naar instellingen die Rosetta's aanwerven.

De capaciteit van Selor om wervingsselecties te organiseren, moet dringend worden opgetrokken zodat de aanvragen sneller beantwoord kunnen worden. En zo zal de FOD minder geneigd zijn om aanwervingen te doen die geen rekening houden met de principes van de gelijke toegang tot het openbaar ambt, van objectiviteit en van doorzichtigheid zoals het geval is met de Rosetta-aanwervingen.