Actie van maandag 29 maart (info)

Gepubliceerd op 24 maart 2021 om 18:25

Op maandag 29 maart 2021 is er een interprofessionele actie gepland door ABVV en ACV (overkoepelend).  Het ABVV en het ACV willen een interprofessioneel akkoord (IPA) voor 2021 en 2022, en roepen op tot een brede actiedag met stakingen in diverse bedrijven en instellingen in de privésector.

Voor de openbare sectoren is deze oproep tot actie of staking dus niet aan de orde.  ACV Openbare Diensten roept bijgevolg niet op om aan deze actie deel te nemen.

Mochten er toch (personeels)leden zijn die aan de actie wensen deel te nemen : de intentieverklaring dient ten laatste donderdagavond binnen te zijn.