Vaccinatiestrategie gevangenissen

Gepubliceerd op 1 april 2021 om 19:40

Er is opnieuw wat commotie ontstaan rond de vaccinatiestrategie in de Belgische gevangenissen.  Empreva bestelde/deblokkeerde onlangs 20.000 vaccinaties voor de gevangenissen als collectiviteit, maar verdere details zijn er nog steeds niet (wie, wanneer,…).  Wij betreuren ten zeerste het uitblijven van communicatie hierover.

In ons land zijn de gemeenschappen en de gewesten bevoegd voor de vaccinatie.  Blijkbaar is het Brusselse gewest momenteel de snelste en de eerste personeelsleden uit de Brusselse gevangenissen werden reeds gevaccineerd.  

Gezien de stijgende cijfers en de veelvuldige besmettingen in de gevangenissen (vandaag is er trouwens opnieuw een gevangenis in lockdown gegaan) dringt ACV Openbare Diensten er nogmaals op aan om geen versnippering qua vaccinaties, maar om het personeel van de gevangenissen als een collectiviteit te beschouwen en zo vlug als mogelijk iedereen te vaccineren.

Al maanden lang vragen wij onze overheid hierover klaar en duidelijk te communiceren, maar tot op heden blijft het angstvallig stil.

ACV-Openbare Diensten heeft er vandaag nogmaals op aangedrongen snel en duidelijk te communiceren.