Nationale stakingsaanzegging !

Gepubliceerd op 15 april 2021 om 21:53

In ons land zijn de gemeenschappen en de gewesten bevoegd voor de vaccinatie, en blijkbaar is het éne gewest niet het andere...  Personeelsleden die in een Brusselse gevangenis werken, worden sinds kort als prioritaire groep gevaccineerd, maar collega’s die in Vlaanderen of Wallonië werken niet…  Voor Vlaanderen en Wallonië wordt geen prioriteit gegeven aan bewoners en personeel van onze penitentiaire collectiviteiten.

Nu de ene na de andere gevangenis opnieuw met uitbraken van Covid-19 wordt geconfronteerd, en er opnieuw vleugels en zelfs volledige gevangenissen in complete lockdown gaan, is de speeltijd over !

Samen met de collega’s van de andere vakbonden pleitten we al maanden om de gevangenissen als collectiviteit te beschouwen en er iedereen (bewoners & personeel) prioritair te vaccineren.

De federale minister van Justitie, de Hoge Gezondheidsraad, DG EPI, de gemeenschappen en de gewesten…  Iedereen verstopt zich achter iedereen...

Omdat we het rond-de-pot-gedraai meer dan beu zijn, hebben wij samen met de andere vakbonden een nationale stakingsaanzegging ingediend.

Het voorgenomen uur en datum van de start van een eventuele staking : zondag 25 april 2021 om 22u00.  De deadline voor het indienen van de intentieverklaring is donderdag 22 april 2021 om 22u00. 

Een intentieverklaring vind je op deze website in de rubriek Documenten