Gevangenispersoneel prioritair gevaccineerd

Gepubliceerd op 19 april 2021 om 12:18

Nadat we afgelopen vrijdag samen met de collega’s van de andere vakbonden een nationale stakingsaanzegging indienden om de gevangenissen als een collectiviteit te beschouwen en er iedereen prioritair te vaccineren, heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne vandaag op de interministeriële conferentie Volksgezondheid, dat de vaccinatiestrategie bepaalt, met succes geijverd om het gevangenispersoneel prioritair te vaccineren.

De vaccinatie zal gebeuren door de bevoegde diensten van het gevangeniswezen en zal eerstdaags van start gaan.  Hierover volgen binnenkort de details.

Personeel dat in de gevangenissen werkt, komt eerst aan de beurt, en ook de meest kwetsbare gedetineerden (65-plussers en personen met onderliggende aandoeningen, inclusief geïnterneerden) worden gelijktijdig gevaccineerd.  De andere gedetineerden volgen aansluitend.