Stakingsaanzegging opgeschort onder voorwaarden

Gepubliceerd op 22 april 2021 om 20:52

Het gemeenschappelijk vakbondsfront schort de stakingsaanzegging van 15 april 2021 op, maar niet zonder daar voorwaarden aan te koppelen.  Voorwaarden die het personeel moeten geruststellen dat de vinger aan de pols wordt gehouden de komende weken.

Ondanks het goede verloop van het sociaal overleg op 21 april 2021, dat plaatsvond in aanwezigheid van het diensthoofd van Empreva, en ondanks de goede intenties die het kabinet justitie en DG EPI formuleerden tijdens dit overleg, zijn volgende voorwaarden voor het personeel essentieel om de nationale stakingsaanzegging op te schorten :

  • Een nieuw overleg ter opvolging wordt voorzien op 27 of 28 april 2021, in aanwezigheid van het diensthoofd van Empreva (of haar afgevaardigde).
  • Een precieze timing (data per vaccinatielocatie) voor de eerste vaccinatie wordt tijdens dit overleg gepresenteerd.
  • De voorgelegde timing wordt uitgevoerd zoals gepland.

Worden deze voorwaarden niet gerespecteerd, dan kunnen syndicale acties niet uitgesloten worden vanaf 3 mei 2021 om 06u00.