Mutatie-oefening PBA

Gepubliceerd op 27 april 2021 om 12:52

Zoals u weet, werd er in 2020 geen mutatie-oefening voor de graad van PBA georganiseerd waardoor er werd besloten om de lopende aanvragen niet te wissen op 31/12 zoals voorgaande jaren wel het geval was.  De mogelijkheid om mutatie te vragen in de graad van  PBA bleef continu geopend en dit tot zolang er onvoldoende reserves van de laureaten waren.  

Voorafgaand aan de aanwervingen wordt een mutatie-oefening georganiseerd.  Voor de graad van PBA zal de foto, die moet toelaten om de rangschikking op te stellen volgens de geldende mutatiereglementering worden genomen op :  14 mei 2021 om 23u59.

De statutaire en contractuele personeelsleden kunnen aan deze oefening deelnemen, wetende dat bij identieke rangschikking voorrang wordt gegeven aan de statutairen.  Hoewel alles in het werk zal worden gesteld om de aanwervingen zo snel mogelijk te realiseren, kan onze overheid geen enkele datum van uitvoering van de mutaties vooropstellen.