KB thuiswerkvergoeding verschenen

Gepubliceerd op 19 mei 2021 om 10:58

Het KB betreffende de steunmaatregel inzake de vergoeding voor telewerk in het federaal administratief openbaar ambt ingevolgde de COVID-19 pandemie werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 mei 2021.

De ondersteunende maatregel bestaat uit een forfaitaire vergoeding van 20 euro per maand bovenop de maandelijkse thuiswerkvergoeding die al bestond volgens artikel 96 van het KB van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Deze aparte vergoeding dekt de kosten die worden gemaakt in het kader van het thuiswerk en die niet gelinkt zijn aan verbindingen en communicatie (bv. water, elektriciteit en verwarming,...). 

De vergoeding wordt toegekend voor elke maand waarin je minstens 4 dagen thuiswerk deed, in de periode tussen 1 januari 2021 tot en met 31 augustus 2021.

De eerste betaling gebeurt in juni zowel voor de personeelsleden die betaald worden door PersoPoint als voor die betaald worden via de loonmotor van de RSZ.