Raad van Staat vernietigd benoeming DG

Gepubliceerd op 11 juni 2021 om 09:03

Op 8 juni 2021 heeft een arrest van de Raad van State de benoeming van Rudy Van De Voorde als Directeur-generaal van het DG Penitentiaire inrichtingen vernietigd.  Het arrest stelt dat zijn benoeming strijdig was met het wettelijk vereiste taalevenwicht binnen het directiecomité van de FOD Justitie.

De FOD Justitie neemt akte van dat arrest en zorgt ervoor dat de werking van het DG verzekerd blijft.  Zo wordt de procedure om een Directeur-generaal aan te stellen zo snel mogelijk terug opgestart.

In afwachting van die aanstelling, wordt het mandaat niet ad interim ingevuld. Dhr. Van De Voorde is momenteel geen mandaathouder meer, maar hij blijft aan de slag voor het DG EPI als adviseur-generaal.  Hij krijgt daarbij ondersteuning van de verantwoordelijken van de centrale administratie en de regionale directies.  De beslissingen worden voorgelegd aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie.