Het project nieuwe functies

Gepubliceerd op 28 juni 2021 om 15:47

Op maandag was er een hoog overlegcomité EPI (HOC-EPI) gepland. Voorafgaand aan dit overleg heeft een beperkte delegatie van ACV en van CSC, voor de deuren van het Kabinet Justitie, een korte actie houden en om 13u30 een persmoment georganiseerd.

De overheid wenst de organisatie van de penitentiaire diensten, en het statuut van het penitentiair personeel verder te hervormen.  Na de zomer wenst de overheid hierover formele onderhandelingen te voeren met de sociale partners.

De overheid stelt dat de opdeling van het takenpakket in een luik begeleiding en een luik bewaking een antwoord zal bieden op een aantal actuele problemen, onder andere het aantrekkelijker maken van de job op de arbeidsmarkt, en deze opdeling zal leiden naar een humanere detentie, die een veiligere leefomgeving zal geven in de gevangenis. 

Tijdens de informele voorstelling van hun project hebben we gemerkt dat, als we zouden overstappen van een specifieke naar een gemene graad, een aantal verworvenheden van ons huidig statuut ter discussie zouden kunnen staan. 

De overheid speelt, in de marge van "hun project", met het idee om eventueel te sleutelen aan de compensatierusten.  Voor ons is het belang van de invoering en behoud van de compensatierusten cruciaal om druk te kunnen aflaten die de stress van het werk met zich meebrengt en is essentieel voor het psychosociale welzijn.  Hiervoor verwijzen we naar de invoering van het KB 36-uren van 1998. 

Uit het voorstel van het project blijkt dat heel wat taken gemeenschappelijk zouden kunnen blijven, en er flexibiliteit bij overname van taken mogelijk is.  Daarom kan een mogelijke loonkloof een nefaste invloed hebben op de dagelijkse werking. 

Voor een menselijke detentie die een veiliger leefklimaat creëert zeggen wij volmondig ja.  Voor een statuut dat een onmenselijk personeelsbeleid creëert zeggen wij volmondig nee ! 

Om het met de woorden van onze minister te zeggen : sneller, menselijker en straffer !