ACV wil tegemoetkoming voor alle federale ambtenaren

Gepubliceerd op 6 december 2021 om 12:00

Op 29 november stelde Petra De Sutter haar beleidsnota ambtenarenzaken voor in de kamer. In die nota kondigde ze aan dat 65.000 federale ambtenaren voortaan een thuiswerkvergoeding van 50 euro krijgen. 

Met deze communicatie wekt de regering de indruk dat de federale ambtenaren allemaal 50 euro zullen ontvangen, en wel vanaf nu. Ook wordt de indruk gewekt dat het nieuw is dat federale ambtenaren drie dagen per week kunnen telewerken. Dat klopt niet. Telewerken is al meer dan 10 jaar mogelijk en ambtenaren krijgen tot op vandaag (ook tijdens het COVID-telewerken) slechts 20 euro pro rata, een pak minder dus dan de 50 euro die nu met veel trots wordt aangekondigd. 

De huidige situatie :

  • 80% van de federale ambtenaren werkt zo goed als voltijds van thuis uit en zij ontvangen hiervoor enkel een pro rata vergoeding van 20 euro per maand.
  • De continudiensten, zoals de penitentiair bewakingsassistenten, veiligheidspersoneel van de gesloten centra, douanepersoneel… zijn niet in de mogelijkheid om van thuis uit te werken, maar ontvangen geen COVID-premie.
  • Het zorgpersoneel van federale zorginstellingen ontvangt geen aanmoedigingspremie van 985 euro.

ACV Openbare Diensten vraagt al sinds het begin van de COVID-periode om de nodige tegemoetkomingen te voorzien voor alle federale ambtenaren. 

Daarom roepen wij de regering nu op om de thuiswerkvergoeding vanaf 1 oktober 2021 in te voeren en niet pas op 1 januari 2022. Daarnaast willen we meer aandacht voor de soms moeilijke situatie van ambtenaren die niet kunnen telewerken in COVID-tijden.