Uitbetaling vergoeding kledij op 30/12

Gepubliceerd op 15 december 2021 om 08:45

Op 30 december zal P&O Brussel overgaan tot de uitbetaling van een vergoeding voor niet-geleverde uniformkledij aan alle rechthebbenden die op 31 december 2020 in dienst waren. Voor het bepalen van de rechthebbenden ligt dus de personeelslijst van 31 december 2020 aan de basis.

Elke rechthebbende zal een geldelijke vergoeding krijgen die overeenkomt met het aantal punten voor de niet geleverde kledij.  Elk punt wordt vergoed aan €0,04 per punt.

Iedereen zal binnenkort op het professioneel mailadres zijn/haar individuele afschrift ontvangen.