Covid-19 als beroepsziekte

Gepubliceerd op 14 januari 2022 om 17:29

Tijdens de zomer van 2020 keurde de Ministerraad een ontwerp van bijzondere-machtenbesluit goed met betrekking tot de lijst van beroepsziekten.  Het doel van dit besluit was toen om dringende maatregelen te nemen om tijdelijk een uitzonderingsregeling mogelijk te maken voor de erkenning van Covid-19 als beroepsziekte (tussen 18 maart 2020 en 17 mei 2020). 

Inmiddels is er op 9 december 2021 een KB verschenen die het nu mogelijk maakt om, onder bepaalde voorwaarden, Covid-19 als beroepsziekte te erkennen vanaf 18 mei 2020.

Uitgebreide info vind je op onze FAQ-pagina (klik hier).