Voorgenomen staking op 3 januari geactiveerd

Gepubliceerd op 29 december 2021 om 09:14

Naar aanleiding van de stakingsaanzegging voor alle Nederlandstalige en Brusselse gevangenissen was er op 24 december een HOC.  De aangehaalde reden op de stakingsaanzegging was het bijplaatsen van bedden in bijna alle Nederlandstalige penitentiaire inrichtingen zonder garanties omtrent : 

  • een voorzien einde van de humanitaire maatregel (het wegnemen van de bijgeplaatste bedden) ;
  • een (middel)lange termijn oplossing voor de nationale overbevolking (zo’n 1.200 gedetineerden) ;
  • de mogelijkheid tot optrekken van de gerationaliseerde kaders als gevolg van de humanitaire maatregel ;
  • de mogelijkheid tot aanpassen van de werking om naar de gevolgen van de humanitaire maatregel te handelen.

De voorstellen van de overheid waren vaag en ontoereikend.  Het vertrouwen in de overheid, dat tijdens vorige legislaturen ernstig werd geschonden, is momenteel onvoldoende hersteld om een voorstel zonder duidelijke garanties te aanvaarden.

Het voorgenomen uur en datum van de start van een 24u-staking in gemeenschappelijk vakbondsfront op zondag 2 januari 2022 om 22u werd geactiveerd.  De intentieverklaringen dienen uiterlijk tegen donderdag 30 december 2021 om 22u00 zijn ingediend.

Een blanco intentieverklaring vind je op deze website in de rubriek Documenten of kan je hier downloaden (link acv-gevangenissen.be)
Ondertussen dienden ook de Franstalige vakbonden een stakingsaanzegging in waardoor er op 31 december opnieuw een HOC is gepland.  Wij hopen dat er tijdens dit HOC (verder) tegemoet kan worden gekomen aan de opmerkingen op het voorstel en dat het vertrouwen wat kan worden hersteld.