Brugdagen 2022

Gepubliceerd op 27 januari 2022 om 14:50

Nadat de Ministerraad van 10 december 2021 een ontwerp van omzendbrief over de brugdagen in 2022 had goedgekeurd, legt omzendbrief 700 die nu ook vast.  De drie brugdagen voor 2022 zijn :

  • vrijdag 27 mei
  • vrijdag 22 juli
  • maandag 31 oktober.

De personeelsleden die volgens hun werktijd niet werken op deze dagen (4/5, loopbaanonderbreking,...) krijgen geen dienstvrijstelling op een andere dag van het jaar.

Omzendbrief 700 vind je hier (externe link Fedweb)