24u-actie op 9 februari

Gepubliceerd op 30 januari 2022 om 17:29

Eind december dienden ACV-CSC & VSOA-SLFP een federale stakingsaanzegging in. Het liet ons toe om vanaf half januari actie te voeren binnen het federale ambt.  De aanzegging slaat op de onderhandelingen met de minister van ambtenarenzaken Petra Desutter.

De redenen :
• Het uitblijven van maatregelen die de koopkracht van de ambtenaren versterken ;
• een herwaardering van de weddeschalen, aangezien de vorige dateert van 2002 ;
• het uitblijven van de invoering van een volwaardige 13de maand ;
• het uitblijven van de maaltijdcheques ;
• het uitblijven van tekenen van waardering voor het geleverde werk tijdens de COVID-crisis ;
• het uitblijven van onderhandelingen met betrekking tot een sectoraal akkoord ;
• de blijvende lineaire besparingen.

Ondertussen is er een actieplan gemaakt en als onderdeel daarvan is er vanaf 8 februari om 22u00 een nationale 24u-actie in de gevangenissen.
Om aan de actie deel te nemen, dien je je intentieverklaring in te dienen uiterlijk op 5 februari om 22u00.
Een blanco intentieverklaring kan je downloaden op onze pagina Documenten (klik hier).